Loading

Kistérség

Közelgő események

Sóvidék

Közelgő események

Hegyalja

Hírek

Partnerek

Elérhetőség

#kisterseg

Szervezet

EGYESÜLET FELÉPÍTÉSE

„Isten is jobban szeret itt.
A hangja dobban olykor egyet a mély vizekben.
Azt dobbantja, szebb nekem itt az élet
S szebb a halál is.”
– Áprily Lajos – Ének a Küküllőhöz

A Sóvidék Kistérség Egyesület tevékenységének fő célja a kisrégió valamint az ide tartozó helységek közös érdekeinek megfogalmazása előterjesztése és képviselete, a gazdasági-szociális helyzet felmérése, a gazdasági, tudományos, urbanisztikai, kulturális, vallási, sportélet fejlődésének támogatása, a természet emlékműveinek védelme, a környék és a környezet valamit a Sóvidék kisrégió jellegzetes folklór védelme Hargita és Maros megyékben.

Az egyesület a kisrégió tartós fejlődéséhez szükséges feltételek megteremtését követi. Tevékenysége során, nyomon követi az ökológiai alapelveket.

TOVÁBBI CÉLOK

 • Stratégia kidolgozása és megvalósítása a kisrégió fejlesztésére.
 • Együttes érdekeken alapuló tanulmányok és tervek kidolgozása, a kisrégió gazdasági, urbanisztikai és kulturális fejlesztésére, az ökológiai alapelvek betartásával.
 • A kisrégióra jellemző sporttevékenységek támogatása.
 • Támogatja azon tevékenységek fejlesztését melyek a környék turisztikai potenciáljának kihasználását célozzák, különösen a faluturizmus, gyógy-, sport és feljavító turizmus, ökológiai, kulturális és szórakoztató turizmus terén.
 • A környezet védelem fejlesztéséhez kötődő tevékenységek támogatása.
 • A széles tömegek informálásénak fejlesztésére irányuló kezdeményezések támogatása, a lakosság megfelelő informálására irányuló helyi kiadványok és audiovizuális eszközök támogatása.
 • Megszervezi vagy támogatja a kisrégió kulturális rendezvényeit.
 • Az egyéni kezdeményezések fejlesztésére irányuló tevékenységek támogatása a mezőgazdaság, agrár-élelmiszeripar és a faluturizmus terén.
 • Az egyesület támogatja a tartós mezőgazdaság sajátságos formáit, a bio-mezőgazdaságot és a hagyományos állattenyésztést.
 • Támogatja a kisrégió lakosságának szociális védelmére irányuló programokat és intézkedéseket.
 • Az erdészeti, vadászati és halászati lehetőségek értékesítése, az erdő termékeinek, a gyógynövények gazdasági értékesítésének támogatása.
 • Támogatja a szakképesítéseket, mesterségek elsajátítását, egy adott területen történő továbbképzéseket,kiadványok támogatása.
 • Megóvja és fejleszti a kistérség kulturális, vallási, szociális és gazdasági támogatja a képzési és nevelési, valamint oktatási folyamatokat, tanfolyamok megszervezésével, ösztöndíjakkal, stb.
 • Természeti csapások, tűzvész valamint más nagy károk esetén támogatja a kisrégió lakosait.
 • Támogatja a természeti rezervátumok és védett területek irányítását.
 • Támogatja a felépített örökségek védelmét és rehabilitációját.
 • Támogatja a felszíni és altalaji .vizek, altalaj kincsek, vízásványok és termálvizek védelmét.
 • Támogatja a termál és ásványvízforrások, mofetikus gázok, gyógyiszapok kitermelését és értékesítését.
 • Támogatja a népművészettel kapcsolatos tevékenységek és a népi kézművesség, néphagyomány fejlesztését.
 • Tevékenysége során az egyesület kapcsolatokat teremt más jogi és természetes személyekkel az országból és külföldről, részt vesz hasonló tevékenységű szervezetek létrehozásában.

JELENLEG A KÖVETKEZŐ TAGOK KÉPVISELIK:

 • Hargita Megye Tanácsa
 • Parajd önkormányzata
 • Korond önkormányzata
 • Farkaslaka önkormányzata
 • Szováta önkormányzata

Az egyesület a Sóvidék fejlődését hivatott képviselni, gazdaság, turizmus, hagyományőrzés terén, elősegítve a térség lakóinak a szülőföldön való megmaradását.

A SZERVEZETTEL KAPCSOLATOS DOKUMENTÁCIÓK