Loading

Kistérség

Közelgő események

Sóvidék

Közelgő események

Hegyalja

Hírek

Partnerek

Elérhetőség

#varsag

Varság leírása

Székelyvarság Hargita megye legnagyobb területű szórványtelepülése. Székelyudvarhelytől 36 km-re, Gyergyószentmiklóstól 53 km-re, Csíkszeredától, a megyeszékhelytől 80 km-re terül el. Székelyvarság északon Gyergyóalfalu és Csomafalva községgel (a Nagy-Küküllő fejénél) keleten Zetelakával (Küküllő tanyabokorral), délen Oroszheggyel és Farkaslakával míg nyugaton Korond és Parajd községgel határos.

Megközelítése a 138B megyei úton történik. Részei: a Központ, Varságtisztása, Bolygóbükke, Forrásköze, Sólyomkőpataka, Nagykútpataka, Bagzos és Küküllőtelep.

1906-ban Varságtelep néven szerepelt először. Oroszhegy rajzástelepüléseként jött létre, 1906-ban vált önálló tanyaközséggé, 1908-tól jegyezték be mai hivatalos nevét: Székelyvarság. A trianoni békeszerződésig Udvarhely vármegye Udvarhelyi járásához tartozott. Egyediségét az adja, hogy nem középkori település, mint a székelyföldi helységek többsége, hanem Oroszhegy község havasainak szórványtelepeiből szerveződött önálló tanyaközséggé. A zékelyvarsági családok többsége oroszhegyi származású.

A község azzal vált ki a környező tanyás területek világából, hogy lakossága megharcolt a kulturális, egyházi és közigazgatási önállóságért. A környéken elsőként szakadt el egyházilag és közigazgatásilag az anyaközségtől. A római katolikus templom és plébánia 1902-1904 között épült.

Területe 7669 hektár, majdnem főváros nagyságú területet alkot., közel 60%-a erdős terület. A házak egymástól nagy távolságokra helyezkednek el, kisebb része völgyekben, nagyobb része fennsíkokon épült. Lakóinak száma a 2011-es statisztikai bejegyzések alapján 1572 fő. Az itt lakó emberek mezőgazdasággal, állattenyésztéssel, fakitermeléssel foglalkoznak. Éghajlata mérsékelt szárazföldi, a nyár rövid és hűvös ,a tél hosszú és hideg. A rövid és hűvös nyárra tekintve több mezőgazdasági termény nem érik be.

Ősi mesterségek, famegmunkálás, kőfaragás, agrikultúra, szövés-fonással kapcsolatos eszközök ma is megtalálhatók, melyeket ma is eredeti szerepükben használnak. Most is találhatók évszázados vízimalmok. Hagyományos módszerrel végzik a faszén készítést, úgynevezett boksákat készítenek. Varság a Kárpát-medence azon ritka helyeinek egyike, ahol kézzel hasítják a zsindelyt, innen a Zsindelyország elnevezés.

Úz Bence sírja itt található, aki Nyírő József barátja volt.

Nyírő József így ír a csavaros eszu Úz Bencéről: „A tüdőcsúcs hurutom miatt havasi levegőt rendelt a doktor. Ekkor ismerkedtem meg Úz Bencével, aki akkor még útász volt. Hozzá költözködtem a havasra, az erdei szállások népe közé. Sokan laknak a havasokon pásztornépek s más szegény emberek: fát vágnak s gondozzák a más jószágát. Kemény, veszedelmes élet ez idefenn, de megszokták. A gyermekek már itt is születtek a rengetegben. Erősek, szívósak az erdei emberek, kik nem félnek a vértől, haláltól. Istenről csak derengő sejtelmük van, úgy nézik a világot, mint a farkasok, melyek éjszakánként ott nyugtalankodnak a szomszédos fák között. Tekintetükben benne van az egek mélysége és a pokol ilyedt félelme. A templomba ritkán ereszkednek le, és a misén elkáprázva hallgatnak. Isten azonban ismeri és szereti őket. …. Úz Bence fuzsitos, mókás, bolond, jókedvu ember, aki úgy hazudik, mintha könyvből olvasná, és csak a bolondságon jár az esze. Megtréfálja még az angyalokat is. Szerettük egymást, olyan életet éltünk az erdők között, mint az angyalok. Drága jókedve volt mindig, szép piros arca ragyogott és fáradhatatlanul tanítgatott az erdei életre. Csodálatos tudománya volt, amit könyvből nem lehet megtanulni, mert egyenesen az ősember elődeitől örökölte.”

Az utóbbi években számtalan hétvégi ház és panzió épült, hiszen a mesés hegyvidéki táj, az értékes tiszta levegő, szennyezetlen talaj és víz, a sokszínű növény- és állatvilága rendkivül vonzó a turisták számára, igazi, pihentető kikapcsolodást garantál. Ugyanakkor, ami a település varázsát képviseli, az nem más, mint a természetközeliség, ember és állat kapcsolata, a kétkezi munka, az emberek őszinte egyszerűsége, összetartása.

Rendkivül híres a minden évben megrendezésre kerülő Málnafesztivál, mely színes és színvonalas programokkal várja a látogatókat.

Faluturizmusa kialakulóban, fejlődésben van. Az óriási területen szétszórt tanyabokrok, a hagyományos stílusban épült házak, a különleges sziklaalakzatok mellett egyedi látnivalókban gazdag Székelyvarság:

Határában a Tartód pataknak a Nagy-Küküllőbe torkollásánál emelkedő meredek 870 magas hegytetőn találhatók Tartód várának maradványai, mely a honfoglaláskori gyepuvédőrendszer egyik vára volt Rapsoné-várával és Firtos-várával együtt.

Római katolikus temploma 1902-1904 között épült gr. Majláth Gusztáv erdélyi püspök költségén. A Központtól 3-4 kilométerre fekvő Csorgókő-vízesés nagy látványt nyújt a tőle fél kilométerre lévő Jézus-kútja forással.

Szállás kereső

Facebook