Loading

Kistérség

Közelgő események

Sóvidék

Közelgő események

Hegyalja

Hírek

Partnerek

Elérhetőség

#oroszhegy

Oroszhegy leírása

„A havasszélen egy magas plateun fekszik Oroszhegy, oly magasságban, mint kevés faluja Európának. Madártávlatban látszik innen egész Udvarhelyszék és fél Erdély, s gyakran a nap dics-sugárai tündökölnek e falun, midőn lenn az egész vidék ködlepel alatt dereng.” – Orbán Balázs

Oroszhegy a Bosnyák- és a Balé-patak partján az Őrhegy lábánál, Székelyudvarhelytől 11 kilométerre fekszik. Hargita megye nagy községközpontja, melyhez közigazgatásilag hat település tartozik: Fancsal, Székelyszentkirály, Székelyszenttamás, Tibód, Ülke, Üknyéd.

Nevének eredetét illetően két magyarázat is található: egyesek szerint szláv telepeseiről kaphatta nevét, mások úgy vélik, az ómagyar urit (= hegyi út) szóból ered.

TÖRTÉNETE

A falut először 1333-ban említik Uriczhegy néven. Mákvár maradványai ma is láthatók a Deskő-hágó határában, feltárások szerint, a vár bronzkori. Valamikor az egyik legmagasabb lélekszámú település volt. Első templomát a XVII. században rombolták le, a ma Diafalvának nevezett részen helyezkedett el. Az 1910-es összeírások szerint a lakosság nagy része magyar nemzetiségű. 1992-es népszámlálási adatok sem mutattak jelentős változást. A domináns számú magyarság mellett élt itt román ,és cigány nemzetiségű is.

A 2011-es népszámlálása adatai alapján Oroszhegy község lakossága 3902.

TEMPLOMA

A diafalvi részen volt a falu középkori temploma. A templomból egy gótikus cibórium maradt fent. A reformáció korában a falu rövid ideig áttért, azonban 1630 körül ismét katolikussá vált.

A régi templom helyét ma a faluban egy kis csengettyű őrzi, pontosabb beazonosítása mindezidáig nem sikerült. Az első templom lebontását 1670 körül Domokos Kázmér vikárius rendelte el. Feltehetően ennek az oltárát díszítette a 18. századi Mária mennybemenetelét ábrázoló észak-itáliai hatásra fogant kép.

A mai helyén felépülő második templom építését a helybeli Kovács György költségén fejezték be.

Mivel a templom szűknek bizonyult 1766-1770 között a hívek költségén és Oroszhegyi Tamás György kanonok gyűjtéséből felépült a harmadik templom, amelyhez torony is csatlakozott, valamint a déli oldalon egy portikusz, az északi oldalon pedig egy sekrestye.

A romossá váló templomot 1937-1940 között átépítetté k, meghagyva a homlokzati tornyot, felhasználva a megelőző épület homlokfalát és a keleti fal nagy részét.

Oroszhegytől északra, a vulkáni fennsíkon, a Lázon, 900-950 méter magasságban sajátos geobotanikai társulás figyelhető meg. Májusban nagy nárcisz-mezők alakulnak ki. A nárciszt itt konkósdinak, vagy kápolnavirágnak is nevezik. Ez a mediterrán származású, fehér virágú, erős illatú, egyszikű tavaszi növény nagy egyedszámmal jelentkezik a platóvidéken, több mint 50 hektáron.

A virágok nyílásakor, május második felében évente megrendezik a Nárciszfesztivált, amely színes programmal fogadja a látogatókat.

Az oroszhegyiek büszkesége az egyedi székelykapuk, és a minden évben megrendezésre kerülő Szilva- és Nárcisz-fesztivál. Az általuk megtermesztett szilva és a belőle készült termékek nagy népszerűségnek örvendenek, nem csak a környékbeliek körében, hanem a határon túl is ismerik és fogyasztják a híres oroszhegyi szilvapálinkát.

OROSZHEGY JELESEI

  • Oroszhegyi Mihály Deák (1675-1710) – Oroszhegyen született, a falu értelmiségi mindenese volt: licenciátus, deák, iskolamester, prókátor. Műveltségét az 1655-ben Lipcsén megjelent verse is bizonyítja, címe: „Az fenyőfának hasznos voltáról, és a sendely csinálóknak kellemetes és hasznos munkájokról-való historia”. Az oroszhegyi templom bejáratánál fekete márvány emléktáblán láthatjuk nevét, a helybeliek tiszteletének kifejezése bizonyítékául;
  • Tamási György (1709-1782) – olvasókanonok, szemináriumi igazgató, a harmadik templom építetője;
  • Szabó János (1784-1871) – minorita rendi tartományi főnök, bölcseleti és teológiai doktor;
  • Jánosi Elek (1796-1833) – plébános, a székelyudvarhelyi r.k. gimnázium igazgatója;
  • Dr. Bálint József (1901-1988) – plébános, országgyűlési képviselő.

Szállás kereső

Facebook