Loading

Kistérség

Közelgő események

Sóvidék

Közelgő események

Hegyalja

Hírek

Partnerek

Elérhetőség

Bemutató

#fenyed

Népessége: 1.207 fő Község népessége: 1.915 fő***Fenyéd egy völgykatlanban Székelyudvarhelytől 5 km-re, a Nagy-Küküllő és a Fenyéd-patak összefolyásánál fekszik. A település egy része a Csíkszereda felé vezető műút mentén, a nagyobbik része viszont Gyergyószentmiklós irányába, a Nagy-Küküllő völgyében terül el. Így az északi részén a Gyergyószentmiklós fele vezető 138-as megyei út, míg a Fenyéd-patak mentén a 13 A országút vezet át ...

#varsag

Népessége: 1.580 fő Község népessége: 1.580 fő***Székelyvarság Hargita megye legnagyobb területű szórványtelepülése. Székelyudvarhelytől 36 km-re, Gyergyószentmiklóstól 53 km-re, Csíkszeredától, a megyeszékhelytől 80 km-re terül el. Székelyvarság északon Gyergyóalfalu és Csomafalva községgel (a Nagy-Küküllő fejénél) keleten Zetelakával (Küküllő tanyabokorral), délen Oroszheggyel és Farkaslakával míg nyugaton Korond és Parajd községgel ...

#oroszhegy

Népessége: 1.849 fő Község népessége: 3.907 fő***„A havasszélen egy magas plateun fekszik Oroszhegy, oly magasságban, mint kevés faluja Európának. Madártávlatban látszik innen egész Udvarhelyszék és fél Erdély, s gyakran a nap dics-sugárai tündökölnek e falun, midőn lenn az egész vidék ködlepel alatt dereng.” – Orbán ...

#zetelaka

Népesség: 4.378 fő Község népessége: 5.643 fő***A Nagy-Küküllő völgyében, a Hargita-hegység nyugati oldalán, Székelyudvarhelytől 12 km-re, a 138-as megyei úton fekszik Zetelaka. A szűk völgyben hosszan elnyúló falutest magassága 550-575 ...

#farkaslaka

Népessége: 1.850 fő Község népessége: 4.473 fő***Székelyudvarhelytől 13 km-re északnyugatra a Nyikó nevű patak két partján, a Gordon-tető nyugati előterében fekszik. A település neve eredhet a régi pogány időkből a farkas totemállat nevéből, viszont a hagyomány szerint a közeli erdőkben sok farkas lakott, amelyek néha a faluba is bemerészkedtek, és az őrizetlenül hagyott lovakat ...

#korond

Népessége: 5.228 fő Község népessége: 6.135 fő***Székelyudvarhelytől 26 km-re északnyugatra a Korondi-medence déli szélén a Korond-patak völgyében. A hagyomány szerint a falu első házai a Korondi-hegyen, a Szállás nevű határrészen épültek. 1333-ben Kurund néven említi először a pápai tizedjegyzék, amikor a falu papja, Péter, 2 banálist fizetett, de 1334-ben az egyházi adó csak 1 régi banálist tett ...

#parajd

Népessége: 3.448 fő Község népessége: 6.502 fő***Székelyudvarhelytől 38 km-re északnyugatra a Kis-Küküllő mentén, a Görgényi-havasoktól délre fekszik. Neve a magyar paraj főnévből származik. A hagyomány szerint neve onnan ered, hogy a sószállító fuvarosok lovaikat e helyen legeltették „páréztatták”, miközben szekereiket megrakták ...

#szovata

Népessége: 9.516 fő Község népessége: 10.385 fő***Marosvásárhelytől 60 km-re keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai-medencében fekszik. A Sóvidék legnagyobb települése és egyetlen városa a Kis-Küküllő felső folyása ...

Hírkatgóriák

Szállás kereső

Hírarchívum

Facebook